SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
SAT Koulutuspalvelut Oy
Pappilanniementie 17
13880 Hattula
Ly: 2421253-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Hannu Helin
SAT Koulutuspalvelut Oy
p. 040 6855 685
hannu.helin@satkoulutuspalvelut.fi

3. Rekisterin nimi
SAT Koulutuspalvelut Oy:n koulutustietokanta

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Koulutustietokannan tietoja käytetään SAT Koulutuspalvelut Oy:n järjestämien koulutusten koulutussuoritusten rekisteröimisessä ja ylläpitämisessä sekä koulutuksista tiedottamisessa (henkilötietolain 8§).

5. Rekisterin tietosisältö
Koulutustietokantaan tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi ja syntymäaika tai henkilötunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka henkilö antaa itsestään koulutustapahtuman yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Koulutustietokanta toimii suljetulla palvelimella, johon tallennetut tiedot on rajoitettu SAT Koulutuspalvelut Oy:n sisäiseen käyttöön.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Koulutustietokannan käyttöoikeus on SAT Koulutuspalvelut Oy:n koulutusliiketoiminnan työntekijöillä ja yrityksen johdolla. Palveluntarjoaja vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.