SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Henkilöstöpalvelua rautatiealueen työtehtäviin

Pitkä rautatiejärjestelmän työkokemuksemme on käytettävissä silloin, kun tarvitset projektissasi tilapäisesti ammattitaitoisen osaajan rautatiealueen tehtäviin. Tehtävissä tarvittavat pätevyydet ovat voimassa sekä määräysten mukaiset henkilökohtaiset varusteet ja muut tehtävässä tarvittavat välineet. Henkilöstömme noudattaa liikenneturvallisuudesta annettuja määräyksiä, ohjeita ja työtapoja.

Palveluumme kuuluvat tehtävät:

Ratatyövastaava, jonka tehtävänä on ratatyön liikenneturvallisuudesta vastaaminen eli työn turvallisuuden suunnittelu, ennakkotietojen ja – ilmoitusten tarkastus, sopiminen junaliikenteen keskeyttämisestä työn ajaksi sekä työryhmän ja työkonekuljettajien osaamisen varmistaminen.

Turvamies (T-mies), jonka tehtävänä on turvata muun työryhmän työskentely liikennöidyllä raiteella tai toimia henkilöturvaajana liikennöidyn raiteen läheisyydessä.

Päällysrakennepätevä, jonka tehtävänä on johtaa työmaalla päällysrakennetöitä. Päällysrakennetöitä ovat muun muassa päällysrakenteen rakentaminen ja kunnossapito, vaihteen säätö, vaihteen kunnossapito.

Sähköurakointiin (alle 1000v järjestelmä) löytyy meiltä myös osaava ja pätevä henkilö.

Laatu, luotettavuus, monialainen kokemus ja rautainen ammattitaito ovat palvelumme tae.