SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Riippumatonta ja hyväksyttyä koulutuspalvelua

Turvallinen toiminta on kaiken kulmakivi

Olemme keskittäneet koulutustarjontamme rautatie- ja infrarakentamisen työ- ja turvallisuuskoulutuksiin sekä sähkö- ja turvalaitekoulutuksiin. Käytämme oppimismenetelmänä ratkaisukeskeistä oppimista, jossa työelämälähtöisiin ongelmiin etsitään ratkaisua yhdessä koulutettavien kanssa, aitoon työympäristöön liittyviä omakohtaisia esimerkkejä apuna käyttäen.

Meillä on Väyläviraston hyväksyntä rautatiejärjestelmän turvallisuuskoulutuksia antavaksi koulutuslaitokseksi sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksyntä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi.

Lisäksi meillä on Työturvallisuuskeskuksen hyväksyntä työturvallisuuskorttikouluttajaksi sekä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n auktorisoima sähkötyöturvallisuuskouluttaja.

Kouluttajillamme on rautatiejärjestelmästä pitkäaikaista ja monipuolista eri työtehtävien kartuttamaa vankkaa osaamista sekä pidettyjen koulutusten tuottamaa varmuutta. Järjestämme koulutustilaisuuksia valtakunnallisesti kaikille avoimina sekä yrityksille tilauksesta, tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Toteutamme sopivimmat koulutusjärjestelyt joustavasti ja kustannustehokkaasti, nopeallakin aikataululla.