SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Osaamisen päivittäjä

SAT Koulutuspalvelut Oy, Safety Advisor and Training, on 2011 perustettu riippumaton asiantuntija- ja koulutuspalveluja tuottava yritys. Toimialueenamme on rautatie- ja infrarakentamisen työ- ja turvallisuuskoulutukset sekä sähkö- ja turvalaitekoulutukset.

Olemme keskittäneet toimintamme valtakunnallisesti radan kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviin tehtäviin ja niiden koulutuksiin, sekä radan läheisyydessä tehtäviin muihin työkohteisiin, joilla voi olla vaikutusta rautatiejärjestelmän tai työntekijöiden turvallisuuteen.

Henkilöstömme muodostuu osaavista rautatiejärjestelmän ammattilaisista, joiden vahvuuksia ovat laaja-alainen ja pitkäaikainen työkokemus, oman ammattitaidon ylläpitäminen, turvallisuuskulttuurin kehittäminen sekä innostunut ote työhön.

Tekemistämme ohjaavat arvomme, joihin nojaudumme kaikessa toiminnassamme:

VASTUULLISUUS

Toimintamme perustuu rehellisyyteen, luotettavuuteen ja avoimuuteen.

LUOTETTAVUUS

Olemme luotettava yhteistyökumppani. Teemme mitä olemme sopineet ja luvanneet.

YRITTÄJÄHENKISYYS

Olemme sitoutuneita, joustavia ja ahkeria. Innostus ja osaaminen näkyvät tekemisessämme. Haemme uusia mahdollisuuksia ja tartumme tilaisuuksiin.

TULOKSELLISUUS

Tuotamme asiakkaillemme ja yrityksellemme lisäarvoa. Toimimme tuottavasti, asiantuntevasti ja nopeasti. Onnistuminen ja aikaansaaminen ohjaavat tekemistämme.

VISIOMME on olla yksi johtavista rautatiealan turvallisuuskoulutuksia antavista koulutuslaitoksista. Onnistumme työssämme kehittämällä koulutus- ja asiantuntijapalveluitamme tukemaan asiakkaidemme liiketoiminnan tavoitteita sekä tähtäämällä pitkäaikaisiin asiakas- ja kumppanuussuhteisiin.

 

Olemme mukana tukemassa LAPSELLISTA ry:n työtä.