SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Kertauskoulutus, ratatyöstä vastaava

Kertauskoulutuksen tavoitteena on esitellä liikenneturvallisuustehtävään liittyvien määräysten ja ohjeiden muutokset sekä varmistaa, että nämä asiat ovat sisäistetty oikein. Syventää säännöstön tietämystä ja käsitellä viranomaisen erikseen ilmoittamat aiheet. Koulutuksen kesto on 1 pv (8 oppituntia).

Koulutus sisältää Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen ”Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat” (TRAFI/14723/03.04.02.13/2010) mukaiset moduulit:

Ker                Kertauskoulutus, ratatyöstä vastaava

OKer              Kertauskoulutus, ratatyöstä vastaava, osaamisen varmistaminen

Koulutuksen aikana käsitellään lisäksi Liikenneviraston muuttuneet ohjeet ja vaatimukset sekä Ratatyöturvallisuus (Turva)-pätevyyden uusimiseen vaadittavat asiakokonaisuudet.

1.3.2015 alkaen Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutus uusii myös Ratatyöturvallisuus (Turva) -pätevyyden.

1.3.2015 alkaen RTV-kertauskoulutuksen sisältöön voidaan yhdistää tarvittaessa voimassa olevan Turvamies           (T-mies) -pätevyyden uusimiseen vaadittavat asiakokonaisuudet. Koulutuksen kesto on tällöin 10 oppituntia.

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) edellytysten mukaisesti kelpoisuuskirja pysyy voimassa, kun kelpoisuuskirjan haltija:

  • osallistuu vuosittain kertauskoulutukseen
  • toimii liikenneturvallisuustehtävässä vähintään 100 tuntia kalenterivuodessa
  • käy terveystarkastuksissa määräajoin

 

 

Siirry koulutuskalenteriin