SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Kertauskoulutus, ratatyövastaava (RTVk)

Kertauskoulutuksen tavoitteena on esitellä liikenneturvallisuustehtävään liittyvien määräysten ja ohjeiden muutokset sekä varmistaa, että nämä asiat ovat sisäistetty oikein. Koulutus syventää säännöstön tietämystä ja koulutuksessa käsitellään viranomaisen erikseen ilmoittamat aiheet. Koulutuksen kesto on 1 pv (8 oppituntia).

Koulutukseen voivat osallistua kaikki 18– 68-vuotiaat koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen lähtöedellytysten täyttyessä.

Koulutuksessa käsitellään Väyläviraston vaatiman suunnatun koulutuksen asiasisällöt:

  • Väyläviraston ajankohtaiset asiat
  • Radanpidon turvallisuusohjeet
  • Muut Väyläviraston valitsemat aiheet
  • Osaamisen varmistaminen

Ratatyövastaavan kertauskoulutus uusii myös voimassaolevan Ratatyöturvallisuus (Turva) ja Turvamies (T-MIES) -pätevyyden seuraavan kalenterivuoden loppuun.

Väylän edellytysten mukaisesti pätevyys pysyy voimassa, kun haltija:

  • osallistuu vuosittain kertauskoulutukseen
  • käy terveystarkastuksissa määräajoin

Lisätietoja löydät Väylävirastonn ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset (vayla.fi)

 

Siirry koulutuskalenteriin