SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyys

Laki ja asetus kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä tulivat voimaan 1.8.2007. EU-direktiiviin perustuva lainsäädäntö sisältää vaatimukset perustason ammattipätevyyden hankkimisesta ja säännöllisestä jatkokoulutuksesta.

Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuorma-autonkuljettajille on annettava jatkokoulutusta. Jatkokoulutus koskee kaikkia kuorma-autonkuljettajia. Ammattipätevyyden säilyttämiseksi koulutusta on hankittava viiden vuoden jaksoissa viisi päivää siten, että yhden koulutuspäivän (-moduulin) pituus on vähintään seitsemän tuntia (7 kertaa 45 minuuttia).  Viiden vuoden jaksossa vähintään yhden päivän on oltava ennakoivan ajon koulutusta.

Meillä on Traficomin hyväksyntä antaa kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaista jatkokoulutusta.

Trafin hyväksymät jatkokoulutusohjelmat:

  • Kuorma-auton kuljettajan ratatyöturvallisuus TRAFI/160622/05.03.07/2017 (Ratatyöturvallisuuspätevyys TURVA)
  • Kuljettajana yhteisellä työpaikalla TRAFI/387151/05.03.07/2016 (Työturvallisuuskortti)
  • Kuljettajien tieturvallisuuskoulutus TRAFI/7704/05.03.07/2013 (Tieturva 1)

Siirry koulutuskalenteriin