SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Liikkuvankaluston 1500V:n kaapelinkytkentä -koulutus

Koulutuksen tarvitsevat kaikki liikkuvan kaluston kytkentätehtäviin liittyvät henkilöt, kuten kaapelin kytkijä, liikkuvan kaluston kuljettaja sekä kytkennästä vastaava henkilö.

1500V:n kaapelin kytkentä tehdään aina jännitteettömänä ja käyttötoimenpiteenä (vrt. SFS6002), jolloin sen voi suorittaa toimenpiteeseen perehdytetty henkilö. Koulutus perustuu Liikkuvan kaluston sähköohjeisto (LISO) 2.3 liite 1 vaatimuksiin.
Kunkin alueen liikkuvan kaluston sähkölaitteiden käytönjohtaja tai hänen määräämänsä sähköalan ammattihenkilö valvoo 1500V kaapelin kytkentään liittyvän koulutuksen oikeellisuutta ja laajuutta sähköturvallisuuden kannalta ja koulutus voidaan järjestää vain hänen luvallaan.

Kouluttajan tulee olla riittävän sähkövoimatekniikan koulutuksen saanut henkilö, joka tuntee 1500V laitteet ja niitä koskevat ohjeet hyvin sekä pystyy arvostelemaan laitteissa mahdollisesti esiintyvien vikojen ja virheellisten työsuoritusten vaikutuksen työturvallisuuteen.

SAT Koulutuspalvelut Oy voi edellä olevien ehtojen mukaisesti toimia koulutuslaitoksena.

Koulutuksen sisältö:

Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen työnäyte, koulutuksen kokonaiskestoaika on noin kahdeksan tuntia, joka jakautuu esim. seuraavasti:

  • Luento, jonka kesto noin 4 h, ryhmä enintään 30 henkilöä
  • Harjoittelu, työopastus ja työnäyte kestoltaan noin 2 h, ryhmä enintään 6 henkilöä
  • Kuulustelu noin 2 h, ryhmä enintään 30 henkilöä

Em. harjoittelu tehdään rautatieoperaattorin kalustossa ja heidän työnopastusjärjestelmän vaatimusten mukaisesti.
Tämän lisäksi vaaditaan kullekin koulutetulle paikallinen perehdyttäminen oman työalueensa laitteisiin.

Siirry koulutuskalenteriin