SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Perusteet rautatiejärjestelmästä koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville. Koulutus sisältyy Liikenteenohjaus valtion rataverkolla -koulutusohjelmaan.

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) vaaditaan ensimmäistä kertaa suunnattuun pätevyyskoulutukseen osallistuvilta. Koulutus toimii myös valtion rataverkon suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien ratateknisenä peruskoulutuksena. Koulutus tulee olla suoritettuna ennen suunnattuun koulutukseen osallistumista, pois lukien Turvamies.

Koulutusta edellytetään rakennuttajakonsulteilta, valvojilta, rataisännöitsijöiltä sekä RTJJ:n operatiivisesta toiminnasta valtion rataverkolla vastaavilta virkamiehiltä. Edellä mainitut voivat korvata koulutuksen vähintään viiden (5) vuoden monipuolisella työkokemuksella rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä.

Koulutuksen lähtövaatimuksena on voimassaoleva Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA).

Koulutus toteutetaan monimuotoisena. Koulutuksen kesto on 3 päivää sisältäen kaksi teoria päivää ja yhden maastopäivän ja kokeen.

Koulutuksen suorittamista ei edellytetä, mikäli henkilöllä on voimassa jokin seuraavista – Ratatyövastaavan pätevyys – Liikenneohjaajapätevyys – Ratapihaliikenneohjaajapätevyys – Työpätevyys

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • Rautatiekuljetusjärjestelmän tekniset periaatteet
 • Suomalaisen rautatieinfrastruktuurin valinnat ja ratkaisut
 • Väylän antamat tekniset ohjeistukset ja niiden taustallaolevat kansainväliset määräykset ja standardisoinnit
 • Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva rautatiekuljetusjärjestelmän toimintaperiaatteista ja sitä ohjaavasta normistosta ja ohjeista. Hän osaa itsenäisesti tarvittaessa hakea tietoa lähdeaineistosta ja jatkokoulutuksissa rakentaa omaa osaamistaan saadulta tietopohjalta.
 • Opiskelija ymmärtää rautatieympäristön turvallisuuslähtöisen toimintamallin, sekä turvallisuuden merkityksen rautatiekuljetusjärjestelmän rakenteissa, laitteissa ja liikennöinnissä.
 • Koulutuksessa muodostuu kuva rautatieympäristössä edellytettävistä turvallisuusvaatimuksista ja turvallisuuskulttuurista.
 • Opiskelija hahmottaa radan elementtien olemuksen maastossa ja siirtää teoriatiedon käytännön ympäristöön
 • Opiskelija ymmärtää rakennekerrosten olemisen ja niiden sijoittumisen maastoon
 • Opiskelija näkee ja sisäistää raiteen elementit ja niiden toiminnan/ -periaatteen luonnossa
 • Opiskelija hahmottaa opastin ja merkkimaailman, sekä niiden sijoittumisen maastossa.
 • Osaa tarvittaessa paikallistaa itsensä
 • Opiskelija tunnistaa turvalaitteiden käyttölaitteet ja hänelle syntyy käsitys niiden toiminnasta ja käytöstä
 • Opiskelija pysty siirtämään teoriatunneilla saamansa tiedon todelliseen rautatieympäristöön ja näkemään niiden ilmenemisen siellä, sekä hahmottamaan käsiteltyjen asioiden vaikutuksen ja merkityksen omassa toiminnassaan.
 • Kirjallinen koe tai osaamisen varmentaminen verkko-oppimisympäristössä Eerokissa

Koulutus on voimassa toistaiseksi. Koulutus ei tuota pätevyyttä.

Lisätietoja löydät Väylän ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_osaamis_patevyysvaatimukset_web.pdf

Siirry koulutuskalenteriin