SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA)

Perusteet rautatiejärjestelmästä koulutus toimii johdatuksena rautatiejärjestelmiin kaikille rautatieympäristössä työskenteleville. Koulutus sisältyy Liikenteenohjaus valtion rataverkolla -koulutusohjelmaan.

Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA) vaaditaan ensimmäistä kertaa suunnattuun pätevyyskoulutukseen osallistuvilta. Koulutus toimii myös valtion rataverkon suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivien ratateknisenä peruskoulutuksena. Koulutus tulee olla suoritettuna ennen suunnattuun koulutukseen osallistumista, pois lukien Turvamies.

Koulutus edellytetään rakennuskonsultteina, valvojina, turvallisuuskoordinaattoreina ja rataisännöitsijöinä toimivilta henkilöiltä.

Perusteet rautatiejärjestelmästä -koulutusta ei edellytetä, mikäli henkilöllä on jokin voimassa oleva Väyläviraston myöntämä pätevyys: Ratatyövastaavan pätevyys – Liikenneohjaajapätevyys – Ratapihaliikenneohjaajapätevyys – Työpätevyys tai jos henkilöllä on vähintään viiden (5) vuoden monipuolinen työkokemus rautatiejärjestelmään liittyvistä töistä.

Koulutuksen lähtövaatimuksena on voimassaoleva Ratatyöturvallisuuspätevyys (TURVA).

Koulutuksessa on käytössä Väyläviraston verkko-oppimisympäristö Eerokki jonne tunnuksen voit luoda osoitteessa rok.mmg.fi.

Koulutus toteutetaan monimuotoisena. Koulutuksen kesto on 3 päivää sisältäen kaksi teoria päivää ja yhden maastopäivän. Maastopäivään varustautuminen säänmukaisin turvavarustein (kengät, kypärä, vähintään luokka2 turvaliivi tai takki).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • Rautatiekuljetusjärjestelmän tekniset periaatteet
 • Suomalaisen rautatieinfrastruktuurin valinnat ja ratkaisut
 • Väylän antamat tekniset ohjeistukset ja niiden taustallaolevat kansainväliset määräykset ja standardisoinnit
 • Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva rautatiekuljetusjärjestelmän toimintaperiaatteista ja sitä ohjaavasta normistosta ja ohjeista. Hän osaa itsenäisesti tarvittaessa hakea tietoa lähdeaineistosta ja jatkokoulutuksissa rakentaa omaa osaamistaan saadulta tietopohjalta.
 • Opiskelija ymmärtää rautatieympäristön turvallisuuslähtöisen toimintamallin, sekä turvallisuuden merkityksen rautatiekuljetusjärjestelmän rakenteissa, laitteissa ja liikennöinnissä.
 • Koulutuksessa muodostuu kuva rautatieympäristössä edellytettävistä turvallisuusvaatimuksista ja turvallisuuskulttuurista.
 • Opiskelija hahmottaa radan elementtien olemuksen maastossa ja siirtää teoriatiedon käytännön ympäristöön
 • Opiskelija ymmärtää rakennekerrosten olemisen ja niiden sijoittumisen maastoon
 • Opiskelija näkee ja sisäistää raiteen elementit ja niiden toiminnan/ -periaatteen luonnossa
 • Opiskelija hahmottaa opastin ja merkkimaailman, sekä niiden sijoittumisen maastossa.
 • Osaa tarvittaessa paikallistaa itsensä
 • Opiskelija tunnistaa turvalaitteiden käyttölaitteet ja hänelle syntyy käsitys niiden toiminnasta ja käytöstä
 • Opiskelija pysty siirtämään teoriatunneilla saamansa tiedon todelliseen rautatieympäristöön ja näkemään niiden ilmenemisen siellä, sekä hahmottamaan käsiteltyjen asioiden vaikutuksen ja merkityksen omassa toiminnassaan.
 • Oppimisen varmistamisen tehtävä verkko-oppimisympäristössä Eerokissa

Koulutus on voimassa toistaiseksi. Koulutus ei tuota pätevyyttä.

Lisätietoja löydät Väyläviraston ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset (vayla.fi)

Siirry koulutuskalenteriin