SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Ratatyön suunnittelu

Koulutus on suunnattu urakoitsijoille ja muille osapuolille, jotka haluavat lisätä osaamistaan töiden ennakkosuunnittelusta ja – ilmoittamisesta, ratatyön ja liikennöinnin rajoiteilmoitusten tekemisestä sekä töiden yhteensovittamisesta. Koulutuksessa tutustutaan myös Liikenneviraston extranet-palveluun sekä RAILI -järjestelmän viestinnän periaatteisiin, yhteystietoihin ja käyttöön ratatöissä.

Lisäksi koulutus soveltuu ratatyövastaaville, jotka ovat olleet jonkin aikaa pois ratatöistä ja haluavat kerrata tai täydentää ratatyön suunnittelun osaamistaan.

Koulutus ei anna ratatyövastaavan pätevyyttä.

Koulutuksen sisältö

Kestoltaan kaksipäiväisen koulutuksen aikana käsitellään seuraavia asioita:

  • perehdytys rautatiejärjestelmän toimintaan ja menettelytapoihin
  • ratatyön ennakkosuunnittelu ja ilmoittaminen nykyisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • ratatyönsuunnittelun ja RAILI -rekisteröinnin tarvittavat yhteys- ja muut tiedot
  • RAPLI-sovellus
  • eri työskentelytapojen turvallisuusasioiden huomioiminen mm. työmaan turvallisuussuunnittelussa
  • oikeiden työnsuoritusajankohtien suunnittelu liikenteenhoidon sekä itse työn kannalta sekä töiden yhteen sovittamisen periaatteet
  • mahdollisten työn aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen huomioiminen ja niiden sopiminen liikennesuunnittelun kanssa
  • paikantaminen sekä työmaa-alueen rajaus rataverkolla nykyisten ohjeiden vaatimalla tavalla
  • eri viranomaisten vaatimukset eri ratatöiden pätevyyksistä

Siirry koulutuskalenteriin