SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Ratatyöturvallisuuskoulutus (TURVA)

Ratatyöturvallisuus (Turva) -koulutuksen tavoitteena on antaa oppilaalle riittävät perustiedot rautatiejärjestelmästä sekä turvallisesta liikkumisesta ja työskentelystä rautatiealueella. Koulutus soveltuu myös tietopaketiksi kaikille rautatiejärjestelmästä kiinnostuneille sekä välittömästi sen läheisyydessä työskenteleville turvallisen työskentelyalueen rajojen tunnistamiseksi.

Ratatyöturvallisuuspätevyyttä edellytetään kaikissa Väyläviraston tilaamissa tai hyväksymissä ratatöissä, liikuttaessa työtehtävissä rautatiealueella tai tehtäessä rautatiejärjestelmän turvallisuuteen tai liikenteenohjaukseen liittyviin laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvia töitä.

Koulutuksen kesto 1 päivä (8 oppituntia).

Koulutukseen osallistuvalta ei edellytetä pohjakoulutusta eikä aiempaa työkokemusta. Koulutukseen voivat osallistua kaikki 16-68 vuotiaat. Alle 18-vuotiaan töyskentely rautatiealueella vaatii vaarallisen työn ilmoituksen aluehallintovirastoon.

Koulutuksen sisältö

Kestoltaan yhden päivän mittaisessa (8 oppituntia) koulutuksessa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

  • Rataverkon hallinta ja viranomaiset
  • Rautatiejärjestelmän erityispiirteet ja vaaratekijät
  • Rautatiejärjestelmän peruskäsitteet
  • Sijainnin määrittely
  • Rautatiealueella tehtävä työ
  • Laiturityö
  • Työkoneet rautatiealueella
  • Perehdytys sähkörataan
  • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
  • Kirjallinen koe tai osaamisen varmistaminen Väyläviraston verkko-oppimisympäristö Eerokissa

Koulutuksen suoritus hyväksytysti tuottaa Väyläviraston Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva), joka on voimassa viisi vuotta pätevyyden myöntämispäivästä. Pätevyyden ylläpito tapahtuu osallistumalla koulutukseen viiden vuoden välein.

Koulutusohjelmalla on Liikenne- ja viestintävirastoviraston (Traficom) hyväksyntä kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiväksi.

Lisätietoja löydät Väyläviraston ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset (vayla.fi)

Kadonnut Turva-pätevyyskortti tai -tarra

Kadonneen Turva-pätevyyskortin tai -tarran voi tilata osoitteesta anne.helin@satkoulutuspalvelut.fi

Mainitse tilauksessa kortinhaltijan tiedot (etunimi, sukunimi, syntymäaika), kurssiaika ja kurssipaikkakunta sekä toimitusosoite, johon uusi kortti tai tarra voidaan toimittaa.

Siirry koulutuskalenteriin