SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

SFS6002 Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus

Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Koulutettava saa käyttöönsä kirjan ”SFS6002 Käytännössä”.

Koulutuksen sisältö

Kestoltaan yhden päivän mittaisessa (8 oppituntia) koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita:

  • kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat ja sähkön vaarallisuus
  • sähkötöitä tekevä henkilöstö, organisaatio
  • ensiapu, yhteydenpito ja työalue, työkalut ja suojaimet
  • piirustukset ja kilvet sekä käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset
  • työmenetelmät yleistä, työskentely jännitteettömänä, jännitteiseen osaan kohdistuvat toimenpiteet ja jännitetyöt
  • lähityöt ja kunnossapitokäytännöt
  • kirjallinen koe

Koulutuksen hyväksytyn suorituksen perusteella osallistujalle annetaan todistus ja Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti. Osallistujan koulutustiedot ilmoitetaan SETI:n ylläpitämään rekisteriin. Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskortin kertauskoulutus

Osallistuessasi sähkötyöturvallisuuskoulutuksen kertaukseen sinulla tulee olla kulunut enintään viisi (5) vuotta edellisestä sähkötyöturvallisuuskoulutuksesta.

Koulutuksen hyväksytyn suorituksen perusteella osallistujalle annetaan todistus ja Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortti. Osallistujan koulutustiedot ilmoitetaan SETI:n ylläpitämään rekisteriin.

Siirry koulutuskalenteriin