SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Tieturva 1

Tieturva 1 koulutus on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Se perehdyttää osallistujan teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tieturva 1 koulutus siirtyy kokonaan sähköiseksi koulutukseksi vuoden 2019 aikana.

Väylä vaatii Tieturva 1 koulutusta:

  • henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön
  • tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta
  • työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä
  • muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen tuottaa Tieturva 1 – pätevyyden ja oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 – kortin. Pätevyys ja kortti ovat voimassa viisi vuotta ja niiden uusimen tapahtuu käymällä koulutus uudelleen. Osallistujan koulutustiedot ilmoitetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ylläpitämään rekisteriin.

Koulutusohjelmalla on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) hyväksyntä kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiväksi.

Koulutuksen kesto: 1 pv

Siirry koulutuskalenteriin