SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Tieturva 2

Koulutus on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Koulutus pidetään kaksipäiväisenä lähiopetuksena.

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään voimassa olevaa Tieturva 1 – pätevyyttä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet:

 • yhdenmukaistaa liikenteen ojausta tiellä tehtävissä töissä
 • tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin vaikuttamiseen
 • turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen
 • lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen
 • yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä
 • perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen
 • rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen

Väylä edellyttää Tieturva 2 koulutusta:

 • tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä
 • tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskenteleviltä
 • ELY-keskusten aluevastaavilta
 • urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta
 • tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen tuottaa Tieturva 2 – pätevyyden ja oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 – kortin. Pätevyys ja kortti ovat voimassa viisi vuotta. Osallistujan koulutustiedot ilmoitetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ylläpitämään rekisteriin.

Tieturva 2 -pätevyyden voi uusia myös 1-päiväisellä kertauskurssilla kortissa ilmoitetun voimassaolokuukauden kuluessa tai ennen sitä.

 

Siirry koulutuskalenteriin