SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Turvamies (T-mies)

Turvamies (T-mies) -koulutuksessa käsitellään turvamiesmenettelyä ja toimintatapoja painottaen sen vaativaa roolia turvallisuuden varmistajana.

Koulutuksen kesto 1 päivä (8 oppituntia).

Turvamiespätevyyttä edellytetään toimittaessa turvamiehenä tai tieliikenteen ohjaamisessa tasoristeyksessä.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki 18– 67-vuotiaat koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen lähtöedellytysten täyttyessä. Lisäksi rautatieturvallisuuteen vaikuttaviin tehtäviin valtion rataverkolla liittyy terveydentilaa koskevia vaatimuksia.

 • Koulutukseen osallistujalta edellytetään voimassa olevaa:
  • Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva)
  • Työturvallisuuskorttia tai vastaavaa
  • Tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä voimassa olevaa Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyyttä.
 • Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus radanpidon töistä ennen koulutukseen tuloa.
 • Väylä edellyttää, että rautatieturvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä toimivien osalta noudatetaan Liikenne- ja viestintäviraston julkaisemaa ”Raideliikenteen turvallisuustehtävissä toimivien terveydentila- ja soveltuvuussuositukset” -ohjetta. Ohjeen löydät: https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/ohje15
 • 1.6.2019 alkaen tehtävässä toimivilta edellytetään rautatiepsykologin soveltuvuusarviointia. Listaus rautatiepsykologeista https://www.traficom.fi/fi/rautatiepsykologien-yhteystiedot.
 • Osallistujan tulee osoittaa todenteet työkokemuksesta, voimassaolevista ja suoritetuista koulutuksista sekä terveydentilalausunnosta ja soveltuvuusarvioinnista koulutuslaitokselle koulutuksen alussa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • Turvamiestoiminnan yleiset säännöt ja ohjeet
 • Turvamiehen käyttö rautatiealueella tehtävissä töissä
 • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
 • Turvamiesmenettely tasoristeyksessä
 • RATSU:lla turvaaminen
 • Maastoharjoitukset ja kirjallinen koe

Koulutuksen suoritus hyväksytysti tuottaa Väylän Turvamiespätevyyden (T-mies), joka on voimassa viisi vuotta vanhenemisvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu osallistumalla koulutukseen uudestaan viiden vuoden välein. Turvamies -koulutus EI uusi Ratatyöturvallisuus (Turva) -pätevyyttä.

Lisätietoja löydät Väylän ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_osaamis_patevyysvaatimukset_web.pdf

Siirry koulutuskalenteriin