SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Turvamies (T-mies)

Turvamies (T-mies) -koulutuksessa käsitellään turvamiesmenettelyä ja toimintatapoja painottaen sen vaativaa roolia turvallisuuden varmistajana.

Koulutuksen kesto 1 päivä (8 oppituntia).

Turvamiespätevyyttä edellytetään toimittaessa turvamiehenä tai tieliikenteen ohjaamisessa tasoristeyksessä.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki 18– 68-vuotiaat koulutusohjelmakohtaisesti määriteltyjen lähtöedellytysten täyttyessä. Lisäksi rautatieturvallisuuteen vaikuttaviin tehtäviin valtion rataverkolla liittyy terveydentilaa koskevia vaatimuksia.

 • Koulutukseen osallistujalta edellytetään voimassa olevaa:
  • Ratatyöturvallisuuspätevyyttä (Turva)
  • Perusteet Rautatiejärjestelmästä (Pera) koulutusta (Koulutuksen suorittamista ei edellytetä, mikäli henkilöllä on voimassa jokin seuraavista – Ratatyövastaavan pätevyys – Liikenneohjaajapätevyys – Ratapihaliikenneohjaajapätevyys – Työpätevyys)
  • Työturvallisuuskorttia tai vastaavaa
  • Tasoristeyksessä tieliikenteen liikenteenohjaajana toimimisen yhteydessä voimassa olevaa Tieturva 1 tai Tieturva 2 -pätevyyttä.
 • Työkokemuksena vaaditaan vähintään kolmen kuukauden työkokemus rautatiealueella tehtävistä töistä ennen koulutukseen tuloa.
 • Liikennevirasto edellyttää, että rautatieturvallisuuteen vaikuttavissa tehtävissä toimivien osalta noudatetaan Liikenteen turvallisuusviraston julkaisemaa ”Raideliikenteen turvallisuustehtävissä toimivien terveydentila- ja soveltuvuussuositukset” -ohjetta. Ohjeen löydät: https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/ohje15

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • Turvamiestoiminnan yleiset säännöt ja ohjeet
 • Turvamiehen käyttö rautatiealueella tehtävissä töissä
 • Toiminta vaara- ja onnettomuustilanteissa
 • Turvamiesmenettely tasoristeyksessä
 • Harjoitukset ja kirjallinen koe

Koulutuksen suoritus hyväksytysti tuottaa Liikenneviraston Turvamiespätevyyden (T-mies), joka on voimassa viisi vuotta vanhenemisvuoden loppuun asti. Pätevyyden ylläpito tapahtuu osallistumalla koulutukseen uudestaan viiden vuoden välein. 1.3.2015 alkaen Turvamies -koulutuksen uusiminen uusii myös Ratatyöturvallisuus (Turva) -pätevyyden.

Lisätietoja löydät Liikenneviraston ohjeesta Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_osaamis_patevyysvaatimukset_web.pdf

Siirry koulutuskalenteriin