SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Työturvallisuuskorttikoulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on:

  • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
  • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
  • antaa perustietoa työsuojelusta
  • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
  • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
  • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta. Koulutukseen osallistuvan tiedot ilmoitetaan Työturvallisuuskeskuksen (TTK) ylläpitämään rekisteriin.

Tilauskoulutuksen yhteyteen on yrityksellä mahdollista liittää mukaan esim. oma työturvallisuusvartti tai vastaava.

Koulutusohjelmalla on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) hyväksyntä kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiväksi.

Koulutuksen kesto: 1 pv

Siirry koulutuskalenteriin