SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpito

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuus pysyy voimassa, kun

  • osallistut kertauskoulutukseen kalenterivuosittain
  • toimit Ratatyöstä vastaavan tehtävissä vähintään 100 h/kalenterivuosi
  • käyt terveystarkastuksissa määräajoin

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009), ns. kelpoisuuslaki (Finlex):

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091664

Lisätietoja Trafi: http://www.trafi.fi/rautatiet/kelpoisuus