SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Tämän hetkinen tilanne Ratatyöstä vastaavien kelpoisuuskirjan hakemisessa

Alkuvuoden aikana on tullut yhteydenottoja liittyen Ratatyöstä vastaavien Kelpoisuuskirjan hakemiseen. Kentällä on kuulunut virheellisesti tietoa, ettei niitä enää haettaisi. Ongelman on luonut tilanne, Kelpoisuuslakia ollaan uudistamassa lähiaikoina ja Trafi luopunee kelpoisuuskirjoista uuden lain myötä.  Lain muutoksen valmistelu on liitetty Liikennekaaren II-vaiheeseen ja sen etenemiseen.

Trafin sivuilta 6.2.2017 kopioituna ohjeistus:

Milloin kelpoisuuskirjaa pitää hakea?

Ennen 1.1.2013 koulutuksen aloittaneet

Kelpoisuussääntelyä ollaan uudistamassa. Sen vuoksi sellaisten henkilöiden, jotka ovat aloittaneet koulutuksen liikenneturvallisuustehtävään ennen 1.1.2013 ja jotka jo toimivat liikenneturvallisuustehtävässä ei toistaiseksi kannata hakea kelpoisuuskirjaa.

1.1.2013 tai sen jälkeen koulutuksen aloittaneet

Kelpoisuuskirja vaaditaan henkilöiltä, jotka aloittavat liikenne-turvallisuustehtävään johtavan koulutuksen 1.1.2013 tai sen jälkeen. Kelpoisuuskirja on oltava siitä lähtien, kun henkilö aloittaa työnsä liikenneturvallisuustehtävässä.

Tästä Trafin sivulle: https://www.trafi.fi/rautatiet/kelpoisuus/kelpoisuuskirja

Ilmoitamme, kun asiasta on uutta tietoa.

Lisätietoja Tiina-Kaarinalta p. 040 6855 683 tai tiina-kaarina.liikaoja@satkoulutuspalvelut.fi