SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Koulutukset 040 6855 684, asiantuntijapalvelut 040 6855 685 info@satkoulutuspalvelut.fi

Ajankohtaista

SAT Koulutuspalvelut Oy ja Alertum Oy koulutusyhteistyöhön

16.1.2018

Olemme sopineet koulutusyhteistyösopimuksen Alertumin kanssa ja tämän myötä voimme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman monipuolisen, koko maan kattavan koulutustarjonnan. Yhteistyön avulla voimme tarjota laajan valikoiman koulutuksia yhden kanavan kautta, jonka uskomme tuottavan asiakaillemme lisäarvoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Alertumin koulutustarjonta tulee sivullemme myyntiin sekä vastaavasti meidän tarjontamme Alertumin sivuille.

Parhaillaan on käynnissä koulutuskalenteri- ja ilmoittautumissivujemme uudistus ja tänä aikana Alertumin koulutuksiin liittyvät tiedustelut ja ilmoittautumiset hoituvat sähköpostilla info@satkoulutuspalvelut tai numerosta p. 040 6855 683.

Tänään julkaistu tiedote alla.

Lisätietoja Tiina-Kaarinalta p. 040 6855 683 tai tiina-kaarina.liikaoja@satkoulutuspalvelut.fi

Muutoksia kelpoisuuskirjan hakemiseen

8.1.2018

Päivitys 8.1.2018

1055/2017 Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) 59 §:n muuttamisesta on astunut voimaan 1.1.2018.

Kelpoisuuskirjan hakemista koskeva määräaika on siirtynyt. Liikenneturvallisuustehtävässä toimivalla on oltava kelpoisuuskirja  29.10.2018 menessä

Liikenneturvallisuustehtävässä jo toimivien eikä uusien koulutuksesta valmistuvien tarvitse hakea kelpoisuuskirjaa ennen uudistetun kelpoisuussääntelyn voimaantuloa, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018. Tämä lain muutos koskee vain Kelpoisuuskirjan piiriin kuuluvia liikenneturvallisuustehtäviä, ei kuljettajia.

Muutoksella ei ole myöskään vaikutusta liikenneturvallisuustehtävissä toimivien tai tehtäviin hakeutuvien kelpoisuusvaatimuksiin.

Laki 1055/2017 löytyy linkistä:  Suomen säädöskokoelma

 

Trafi on julkaissut alla olevan tiedotteen 14.12.2017

Kelpoisuuslainsäädäntö uudistuksen alla – muutoksia kelpoisuuskirjojen hakemiseen

14.12.2017 8.00

Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että ennen vuotta 2013 liikenneturvallisuustehtävään liittyvän koulutuksensa aloittaneilla henkilöillä (pl. kuljettajat) on oltava kelpoisuuskirja viimeistään 31.12.2017.

Kelpoisuussääntelyyn on esitetty muutosta, jonka myötä muiden liikenneturvallisuustehtävien kuin kuljettajan tehtävän yksityiskohtaisesta sääntelystä on tarkoitus luopua 1.7.2018. Tästä johtuen kelpoisuuskirjan hakemista koskevaa määräaikaa ollaan siirtämässä 29.10.2018 saakka. Näin ollen kenenkään liikenneturvallisuustehtävässä toimivan ei tarvitse hakea kelpoisuuskirjaa ennen uudistetun kelpoisuussääntelyn voimaantuloa.

Trafi kuitenkin myöntää 1.7.2018 asti kelpoisuuskirjan, jos sellaista virastosta haetaan. Trafi rekisteröi myöntämänsä kelpoisuuskirjat kelpoisuusrekisteriin. Jos henkilö ei 1.1.–30.6.2018 hae virastosta kelpoisuuskirjaa, niin ei tietoa hänen kelpoisuudestaan myöskään rekisteröidä kelpoisuusrekisteriin.

Muutoksella ei ole vaikutusta liikenneturvallisuustehtävissä toimivien tai tehtäviin hakeutuvien kelpoisuusvaatimuksiin.

Toimijoiden tulee muutoksesta johtuen tarkastaa turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä erityisesti näihin tehtäviin liittyvien kelpoisuuksien hallinnoinnin osalta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jari Nieminen, jari.nieminen (at) trafi.fi, p. 029 5346 829

Uutinen löytyy Trafin sivuilta: https://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/5815/kelpoisuuslainsaadanto_uudistuksen_alla_-_muutoksia_kelpoisuuskirjojen_hakemiseen

 

Joulutervehdys

22.12.2017

SAT Koulutuspalvelut kiittää kaikkia asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan sekä kursseille osallistuneita kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivottaa

Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2018!

 

SAT Koulutuspalvelut on mukana RATA2018 -tapahtumassa 23-24.1.2018 Turun Logomossa

14.12.2017

Liikennevirasto järjestää RATA2018-tapahtuman Turun Logomossa 23-24.1.2018. Tapahtuman läpileikkaavana teemana on kunnossapito.

SAT Koulutuspalvelut on mukana jo neljättä kertaa omalla näyttelysosastollaan.

Tervetuloa poikkeamaan osastollamme!

Lue lisää tapahtumasta: https://www.liikennevirasto.fi/ajankohtaista/tapahtumat/rata-2018#.WgLsgFu0PDB

 

 

 

 

 

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 15/2017 voimaan 1.6.2017

1.6.2017

Liikennevirasto on julkaissut Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 15/2017 ja se tulee voimaan 1.6.2017.

Suora linkki TUROon:

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2017-15_turo_web.pdf

Liikennevirasto on tarkentanut Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 15/2017 ja tarkennus tulee voimaan 1.6.2017.

Suora linkki tarkennukseen:

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2017-15_turo_tarkennus_web.pdf.

 

Liikenneviraston rautatieohjeiden ohjeluettelo: www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo

Tämän hetkinen tilanne Ratatyöstä vastaavien kelpoisuuskirjan hakemisessa

15.2.2017

Alkuvuoden aikana on tullut yhteydenottoja liittyen Ratatyöstä vastaavien Kelpoisuuskirjan hakemiseen. Kentällä on kuulunut virheellisesti tietoa, ettei niitä enää haettaisi. Ongelman on luonut tilanne, Kelpoisuuslakia ollaan uudistamassa lähiaikoina ja Trafi luopunee kelpoisuuskirjoista uuden lain myötä.  Lain muutoksen valmistelu on liitetty Liikennekaaren II-vaiheeseen ja sen etenemiseen.

Trafin sivuilta 6.2.2017 kopioituna ohjeistus:

Milloin kelpoisuuskirjaa pitää hakea?

Ennen 1.1.2013 koulutuksen aloittaneet

Kelpoisuussääntelyä ollaan uudistamassa. Sen vuoksi sellaisten henkilöiden, jotka ovat aloittaneet koulutuksen liikenneturvallisuustehtävään ennen 1.1.2013 ja jotka jo toimivat liikenneturvallisuustehtävässä ei toistaiseksi kannata hakea kelpoisuuskirjaa.

1.1.2013 tai sen jälkeen koulutuksen aloittaneet

Kelpoisuuskirja vaaditaan henkilöiltä, jotka aloittavat liikenne-turvallisuustehtävään johtavan koulutuksen 1.1.2013 tai sen jälkeen. Kelpoisuuskirja on oltava siitä lähtien, kun henkilö aloittaa työnsä liikenneturvallisuustehtävässä.

Tästä Trafin sivulle: https://www.trafi.fi/rautatiet/kelpoisuus/kelpoisuuskirja

Ilmoitamme, kun asiasta on uutta tietoa.

Lisätietoja Tiina-Kaarinalta p. 040 6855 683 tai tiina-kaarina.liikaoja@satkoulutuspalvelut.fi

 

Kelpoisuuslain uudistus: linkit Trafin 1.11.2016 ja LVM:n 20.12.2016 raideliikenteen sidosryhmäinfojen matriaaleihin

21.12.2016

Kelpoisuuslain uudistus on sisällytetty Liikennekaaren II vaiheeseen ja lain uudistustyö on vielä kesken.

Trafi järjesti asian tiimoilta sidosryhmätilaisuuden 1.11.2016 ja tilaisuuden materiaali löytyy Trafin sivuilta: trafi.fi/tietopalvelu/tilaisuuksien aineistot tai linkistä: http://www.trafi.fi/raidesaadosinfo2016.

Tähän samaiseen liittyen Liikenne- ja viestintäministeriö ( LVM) järjesti oman tilaisuuden raideliikenteen sidosryhmälle 20.12.2016, tilaisuus on katsottavissa YouTubessa https://www.youtube.com/watch?v=6vUkIAVSULc

Jos linkki ei avaudu, niin se löytyy YouTubesta nimellä: Liikennekaari II – raideliikenne, sidosryhmätilaisuus 20.12.2016

 

Järjestämme koulutuksia läpi kesän!

3.6.2016

Tavoitat meidät myös kesällä!

Jos koulutuskalenterimme tarjonnasta ei löydy sopivaa koulutustilaisuutta, niin olethan meihin yhteydessä. Moniin järjestämiimme tilauskoulutuksiin on mahdollisuus osallistua myös muista yrityksistä.

Toivotamme kaikille mukavaa kesää!

sunflower-2-1551036-640x480

 

 

 

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpito

8.2.2016

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuus pysyy voimassa, kun

  • osallistut kertauskoulutukseen kalenterivuosittain
  • toimit Ratatyöstä vastaavan tehtävissä vähintään 100 h/kalenterivuosi
  • käyt terveystarkastuksissa määräajoin

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009), ns. kelpoisuuslaki (Finlex):

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091664

Lisätietoja Trafi: http://www.trafi.fi/rautatiet/kelpoisuus