SAT Koulutuspalvelut Oy SAT Koulutuspalvelut Oy

Puhelin 040 685 5683 info@satkoulutuspalvelut.fi

Ajankohtaista

Palvelemmme läpi kesän!

9.6.2017

Järjestämme koulutuksia läpi kesän kaikille avoimina sekä yrityksille tilauksesta.

Tilauskoulutukset eivät näy koulutuskalenterissamme, mutta osaan niistä voi osallistua myös muista yrityksistä koulutusta tarvitsevia. Koulutustarpeen tulessa, olethan yhteydessä!

Mukavaa kesää kaikille!

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 15/2017 voimaan 1.6.2017

1.6.2017

Liikennevirasto on julkaissut Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 15/2017 ja se tulee voimaan 1.6.2017.

Suora linkki TUROon:

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2017-15_turo_web.pdf

Liikennevirasto on tarkentanut Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 15/2017 ja tarkennus tulee voimaan 1.6.2017.

Suora linkki tarkennukseen:

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2017-15_turo_tarkennus_web.pdf.

 

Liikenneviraston rautatieohjeiden ohjeluettelo: www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo

Tämän hetkinen tilanne Ratatyöstä vastaavien kelpoisuuskirjan hakemisessa

15.2.2017

Alkuvuoden aikana on tullut yhteydenottoja liittyen Ratatyöstä vastaavien Kelpoisuuskirjan hakemiseen. Kentällä on kuulunut virheellisesti tietoa, ettei niitä enää haettaisi. Ongelman on luonut tilanne, Kelpoisuuslakia ollaan uudistamassa lähiaikoina ja Trafi luopunee kelpoisuuskirjoista uuden lain myötä.  Lain muutoksen valmistelu on liitetty Liikennekaaren II-vaiheeseen ja sen etenemiseen.

Trafin sivuilta 6.2.2017 kopioituna ohjeistus:

Milloin kelpoisuuskirjaa pitää hakea?

Ennen 1.1.2013 koulutuksen aloittaneet

Kelpoisuussääntelyä ollaan uudistamassa. Sen vuoksi sellaisten henkilöiden, jotka ovat aloittaneet koulutuksen liikenneturvallisuustehtävään ennen 1.1.2013 ja jotka jo toimivat liikenneturvallisuustehtävässä ei toistaiseksi kannata hakea kelpoisuuskirjaa.

1.1.2013 tai sen jälkeen koulutuksen aloittaneet

Kelpoisuuskirja vaaditaan henkilöiltä, jotka aloittavat liikenne-turvallisuustehtävään johtavan koulutuksen 1.1.2013 tai sen jälkeen. Kelpoisuuskirja on oltava siitä lähtien, kun henkilö aloittaa työnsä liikenneturvallisuustehtävässä.

Tästä Trafin sivulle: https://www.trafi.fi/rautatiet/kelpoisuus/kelpoisuuskirja

Ilmoitamme, kun asiasta on uutta tietoa.

Lisätietoja Tiina-Kaarinalta p. 040 6855 683 tai tiina-kaarina.liikaoja@satkoulutuspalvelut.fi

 

Kelpoisuuslain uudistus: linkit Trafin 1.11.2016 ja LVM:n 20.12.2016 raideliikenteen sidosryhmäinfojen matriaaleihin

21.12.2016

Kelpoisuuslain uudistus on sisällytetty Liikennekaaren II vaiheeseen ja lain uudistustyö on vielä kesken.

Trafi järjesti asian tiimoilta sidosryhmätilaisuuden 1.11.2016 ja tilaisuuden materiaali löytyy Trafin sivuilta: trafi.fi/tietopalvelu/tilaisuuksien aineistot tai linkistä: http://www.trafi.fi/raidesaadosinfo2016.

Tähän samaiseen liittyen Liikenne- ja viestintäministeriö ( LVM) järjesti oman tilaisuuden raideliikenteen sidosryhmälle 20.12.2016, tilaisuus on katsottavissa YouTubessa https://www.youtube.com/watch?v=6vUkIAVSULc

Jos linkki ei avaudu, niin se löytyy YouTubesta nimellä: Liikennekaari II – raideliikenne, sidosryhmätilaisuus 20.12.2016

 

Järjestämme koulutuksia läpi kesän!

3.6.2016

Tavoitat meidät myös kesällä!

Jos koulutuskalenterimme tarjonnasta ei löydy sopivaa koulutustilaisuutta, niin olethan meihin yhteydessä. Moniin järjestämiimme tilauskoulutuksiin on mahdollisuus osallistua myös muista yrityksistä.

Toivotamme kaikille mukavaa kesää!

sunflower-2-1551036-640x480

 

 

 

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuuden ylläpito

8.2.2016

Ratatyöstä vastaavan kelpoisuus pysyy voimassa, kun

  • osallistut kertauskoulutukseen kalenterivuosittain
  • toimit Ratatyöstä vastaavan tehtävissä vähintään 100 h/kalenterivuosi
  • käyt terveystarkastuksissa määräajoin

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009), ns. kelpoisuuslaki (Finlex):

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091664

Lisätietoja Trafi: http://www.trafi.fi/rautatiet/kelpoisuus

 

 

Päivitetty Liikenneviraston Radanpidon turvallisuusohjeet (Turo) voimaan 1.5.2015

1.5.2015

Liikennevirasto on päivittänyt Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) 1.5.2015 alkaen. Ohjeen päivitys tuo mukanaan seuraavia muutoksia:

Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva) ja Turvamiespätevyyden (T-mies) vuosittaiset työssäolovelvoitteet poistuvat ja hyväksytysti suoritetun kurssin perusteella myönnetty pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta kerrallaan, vanhenemisvuoden loppuun asti.

1.3.2015 alkaen Laiturityöpätevyys (Laituri) on sisällytetty Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) koulutukseen. Mikäli työtehtävässä kuljetetaan ajoneuvoa tai käytetään työkoneita matkustajalaiturilla, pitää työntekijöillä olla ennen 1.3.2015 suoritettu voimassa oleva Laiturityöpätevyys tai 1.3.2015 jälkeen suoritettu Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva). Ennen 1.3.2015 suoritettu Turva-koulutus voidaan täydentää aiemman TURO:n (1.2012) mukaisella Laiturikoulutuksella. Tässä tilanteessa otathan meihin yhteyttä.

Eri pätevyyksien kertauskoulutuksia on yhdistetty, jolla vähennetään samojen asiasisältöjen päällekkäistä kertaamista.

  • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva) uusitaan käymällä koulutus uudelleen.
  • Turvamiespätevyyden kertauskoulutuksen (T-mies), kesto 8 oppituntia, hyväksytysti suorittaminen uusii myös Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).
  • Ratatyöstä vastaavan kertauskoulutuksen, kesto 8 oppituntia, hyväksytysti suorittaminen vuosittain uusii myös Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva). Kertauskoulutukseen voidaan sisällyttää lisäksi Turvamiespätevyyden kertaamiseen liittyvät asiat, jolloin hyväksytty suoritus ratatyöstä vastaavan kertauskoulutuksesta uusii myös voimassa olevan Turvamiespätevyyden (T-mies). Varmista, että koulutus pitää sisällään tarvittavat osiot.

Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) päivitys tuo mukanaan myös uusia osaamisvaatimuksia. Ratatyöilmoituksen tekijältä vaaditaan ratatyöstä vastaavan pätevyys ja Ennakkosuunnitelman laatijalla tulee olla riittävä koulutus JETI-järjestelmään.

Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) löytyy Liikenneviraston verkkosivuilta www.liikennevirasto.fi

manuaalinen polku: Liikennevirasto > Etusivu > Palveluntuottajat > Ohjeluettelo > Liikenne ja turvallisuus työmaalla > Rautatiet